1
2
3
4
5
6
7
8
9

Duurzaam Verwarmen en Koelen

VERWARMEN ZONDER GAS 

 Als we kijken naar hoe we ons huis tegenwoordig verwarmen, dan komt dat in feite neer op slechts een moderne manier waarop de holbewoner zijn hol verwarmde.

 We pakken iets op, steken het in de fik en we verkrijgen er warmte van. Onze huidige samenleving draait nog hoofdzakelijk op energie die gewonnen wordt uit fossiele  brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkolen. Fossiele brandstoffen zijn de grondstof van bijvoorbeeld benzine of autogas. Ook energiecentrales leveren elektriciteit die  voornamelijk wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen We kunnen dat in feite de eerste generatie van energieopwekking noemen en gek genoeg zitten we voor het  grootste gedeelte van ons energie gebruik nog altijd in die eerste generatie. Ook uw auto loopt er waarschijnlijk op. Deze brandstoffen zijn echter de oorzaak van de  grootste milieuproblemen. De productie en consumptie van aardolie, aardgas en steenkolen zorgt voor uitstoot van CO2 en draagt aldus direct bij aan de verergering van  het broeikaseffect. Ook zorgen fossiele brandstoffen voor vrijwel alle uitstoot van stikstofoxiden en zwaveldioxide, waardoor water, bodem en lucht verzuren. Voor fossiele  brandstoffen bestaan alternatieven, zoals kernenergie en duurzame energie. De elektriciteit die wordt gewonnen door kernenergie is in principe schoon, maar het  radioactieve afval dat kerncentrales produceren zorgt voor moeilijk oplosbare problemen met betrekking tot de opslag. Duurzame energie wordt geput uit hernieuwbare,  zeg maar 'onuitputtelijke' bronnen zoals Zon,Wind en Water.

Als we naar het gemiddelde energieverbuik in Nederland kijken dan valt op dat de verwarming en de koeling van onze woningen, gebouwen en het  tapwater veruit het grootste deel van het totaal energieverbuik is. Willen we echt energie besparen dan valt hier de grootste slag te maken.

Zonne-energie is één van de bekendste soorten duurzame energie. De zon zelf is eigenlijk een enorme kernfusiereactor. In deze kernfusiereactie gaan twee waterstof-  atomen samen en vormen een heliumatoom. Bij deze reactie komt een enorme hoeveelheid warmte en straling vrij. De hoeveelheid energie die hiervan op de aarde valt, is  in verhouding vergelijkbaar met de hoeveelheid licht dat een speldenknop opvangt op een paar meter afstand van een gloeilamp die naar alle richtingen straalt. Eigenlijk  staat zonne-energie aan de basis van alle duurzame energiesoorten.

Waarom zonne-energie?
Zonne-energie is een zeer overvloedig beschikbare bron van energie. Het is schoon en raakt de eerste miljarden jaren niet op. De hoeveelheid energie is gigantisch: per  minuut vangt de aarde meer energie van de zon op dan we per jaar wereldwijd aan energie verbruiken. Ook in de winter als het wat kouder is geeft de zon nog voldoende  energie om er gebruik van te maken.
Dit maakt de zon voor ons een onuitputtelijke bron van energie.

 

 

OPLOSSINGEN

Onze energiebesparende oplossingen
kunt u overal gebruiken. Zijn geschikt voor alle soorten gebouwen zoals;
eengezinswoningen, huizenblokken,
flats, kantoorgebouwen, fabrieken,
commerciele gebouwen, hotels,
restaurants, scholen, ziekenhuizen
en andere publieke plekken.
 

Read More

 

 

 

 

WARMTEPOMPEN

Lucht /water warmtepompen,

DC inverter warmtepompen,

Water/ water warmtepompen

Warmtepomp boilers,
Zwembad warmt

pompen,


 

Read More
 

 

CERTIFICATEN

Onze producten worden met de grootste zorg gemaakt:
ISO 9001, ISO14001,
Solar Key-mark certificaat,
CE certificaat, 3C certificaat,
SACC certificaat,
MCS certificaat,
SABS certificaat,
Australisch certificaat

Read More

 

 

Nieuwe producten

50ltr Coolflow DTX Koelsystemen
Hydratech®
50ltr Coolflow DTX Koelsystemen
bestel
50ltr Thermaflow DTX CV-installatie's
Hydratech®
50ltr Thermaflow DTX CV-installatie's
bestel
25ltr Solaris DTX20 Collectoren
Hydratech®
25ltr Solaris DTX20 Collectoren
bestel
75ltr Thermox DTX-20 Warmtepompen
Thermox®
75ltr Thermox DTX-20 Warmtepompen
bestel